دانلود آهنگ standing next to you – jungkook + ترجمه

دانلود آهنگ standing next to you – jungkook + ترجمه

دانلود آهنگ standing next to you با صدای jung kook + ترجمه

download new music: standing next to youjungkook

آهنگ standing next to you - jungkook

متن ترانه و ترجمه فارسی آهنگ standing next to you از jung kook:

Standing next to you
[Verse 1]
Play me slow
Push up on this funk and give me miracles
(Let ya body know)
Make it known
How we left and right is somethin’ we control
(You already know)
[Pre-Chorus]
You know that, all night long, we rock to this
Screamin’, I testify this lovin’
All night long, we flock to this
Screamin’, I testify that
We’ll survive the test of time
They can’t deny our love
They can’t divide us
We’ll survive the test of time
I promise I’ll be right here

.:. ربک موزیک .:.

[Chorus]
Standing next to you
Standing in the fire next to you, oh
You know it’s deeper than the rain
It’s deeper than the pain
When it’s deep like DNA
Somethin’ they can’t take away, ayy
Take-take-take-take-take-take off

[Post-Chorus]
Standing next to you
Standing next to you (You)
Standing next to you

[Verse 2]
Afterglow
Leave ya body golden like the sun and the moon
(You already know)

[Pre-Chorus]
You know that, all night long, we rock to this (Oh)
Screamin’, I testify this lovin’
All night long, we flock to this (All night long)
Screamin’, I testify that
We’ll survive the test of time
They can’t deny our love
They can’t divide us
We’ll survive the test of time
I swear that I’ll be right here

[Chorus]
Standing next to you (Next to you)
Standing in the fire next to you, oh (Next to you)
You know it’s deeper than the rain
It’s deeper than the pain
When it’s deep like DNA
Somethin’ they can’t take away, ayy
Take-take-take-take-take-take off

.:. ربک موزیک .:.
[Post-Chorus]
Standing next to you
(Standing next to you)
Standing next to you
(Standing next to you, standing next to you)
Standing next to you, oh
(Standing next to you, standing next to you)
Hey

[Bridge]
(Standing next to you, standing next to you)
Standing next to you
(Standing next to you)
Bass and drums

[Outro]
Ooh
Woo
Standing next to you

ترجمه فارسی

Verse 1
آهسته بنواز
روی این funk فشار بیاور و معجزه هایی به من بده
(بگذار بدنت بداند)
اعلام کن
چگونه چپ و راست چیزی است که ما کنترل می کنیم
(تو از قبل می دانی)

Pre-Chorus
تو می دانی که تمام شب، ما به این می تازیم
جیغ می زنیم، من این عشق را شهادت می دهم
تمام شب، ما به سوی این می ریزیم
جیغ می زنیم، من شهادت می دهم که
ما در آزمون زمان زنده خواهیم ماند
آنها نمی توانند عشق ما را انکار کنند
آنها نمی توانند ما را تقسیم کنند
ما در آزمون زمان زنده خواهیم ماند
قول می دهم که همین جا خواهم بود

.:. ربک موزیک .:.

Chorus
کنار تو ایستاده ام
کنار تو در آتش ایستاده ام، اوه
می دانی که عمیق تر از باران است
از درد عمیق تر است
وقتی عمیق مانند DNA است
چیزی که نمی توانند از ما بگیرند، ayy
Take-take-take-take-take-take off

Post-Chorus
کنار تو ایستاده ام
کنار تو ایستاده ام (تو)
کنار تو ایستاده ام

Verse 2
Afterglow
بدن شما را مانند خورشید و ماه طلایی می کند
(تو از قبل می دانی)

Pre-Chorus
تو می دانی که تمام شب، ما به این تازیم (اوه)
جیغ می زنیم، من این عشق را شهادت می دهم
تمام شب، ما به سوی این می ریزیم (تمام شب)
جیغ می زنیم، من شهادت می دهم که
ما در آزمون زمان زنده خواهیم ماند
آنها نمی توانند عشق ما را انکار کنند
آنها نمی توانند ما را تقسیم کنند
ما در آزمون زمان زنده خواهیم ماند
من قسم می خورم که همین جا خواهم بود

Chorus
کنار تو ایستاده ام (کنار تو)
کنار تو در آتش ایستاده ام، اوه (کنار تو)
می دانی که عمیق تر از باران است
از درد عمیق تر است
وقتی عمیق مانند DNA است
چیزی که نمی توانند از ما بگیرند، ayy
Take-take-take-take-take-take off

.:. ربک موزیک .:.

Post-Chorus
کنار تو ایستاده ام
(کنار تو ایستاده ام)
کنار تو ایستاده ام
(کنار تو ایستاده ام، کنار تو ایستاده ام)
کنار تو ایستاده ام، اوه
(کنار تو ایستاده ام، کنار تو ایستاده ام)
آهای

Bridge
(کنار تو ایستاده ام، کنار تو ایستاده ام)
کنار تو ایستاده ام
(کنار تو ایستاده ام)
گیتار بیس و درام

Outro
اوه
وو
کنار تو ایستاده ام

جمع آوری شده توسط ربک موزیک

تاریخ انتشار: 3 november 2023

DMCA:I have used the source material in a fair and legal manner in accordance with copyright law

میانگین امتیاز: 3.4 / 5. تعداد: 5

پخش آنلاین آهنگ standing next to youدانلود آهنگ با کیفیت اصلی

آهنگ های مرتبط ترند

error: محتوا محافظت میشود