دانلود آهنگ makeba – jain (ماکبا – جین) + ترجمه

دانلود آهنگ makeba – jain (ماکبا – جین) + ترجمه

دانلود آهنگ makeba با صدای jain (ماکبا – جین) + ترجمه

download new music: makebajain

آهنگ makeba jain (ماکبا - جین)

متن ترانه آهنگ makeba jain:

Ooohe, ooh
اوه، اوه
Ooohe, ooh
اوه، اوه
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
اوه، ماکبا ما چقدر زیباست
Can I get a “oohe?” Makeba
می تونم یک “اوه” بگیرم؟ ماکبا
Makes my body dance for you
بدنم را برای تو به رقص در می آورم
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
اوه، ماکبا، ماکبا ما چقدر زیباست
Can I get a “oohe?” Makeba
می تونم یک “اوه” بگیرم؟ ماکبا
Makes my body dance for you
بدنم را برای تو به رقص در می آورم
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
اوه، ماکبا ما چقدر زیباست
Can I get a “oohe?” Makeba
می تونم یک “اوه” بگیرم؟ ماکبا
Makes my body dance for you
بدنم را برای تو به رقص در می آورم
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
اوه، ماکبا ما چقدر زیباست
Can I get a “oohe?” Makeba
می تونم یک “اوه” بگیرم؟ ماکبا
Makes my body dance for you
بدنم را برای تو به رقص در می آورم
I want to hear your breath just next to my soul
می خواهم نفس هات رو دقیقا کنار روحم بشنوم
I want to feel oppress without any rest
می خواهم بدون استراحت احساس مظلومیت کنم
I want to see you sing
میخواهم آواز خوندنت رو ببینم

.:. ربک موزیک .:.
I want to see you fight
میخواهم دعوا کردنت رو ببینم
Because you are the real beauty of human right
چون تو زیبایی واقعی حقوق بشر هستی
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
اوه، ماکبا ما چقدر زیباست
Can I get a “oohe?” Makeba
می تونم یک “اوه” بگیرم؟ ماکبا
Makes my body dance for you
بدنم را برای تو به رقص در می آورم
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
اوه، ماکبا ما چقدر زیباست
Can I get a “oohe?” Makeba
می تونم یک “اوه” بگیرم؟ ماکبا
Makes my body dance for you
بدنم را برای تو به رقص در می آورم
Nobody can beat the Mama Africa
هیچ کس نمی تونه ماما آفریقا رو شکست بده
You follow the beat that she’s going to give ya
شما بیتی که اون قراره بهتون بده رو دنبال می کنید
Only her smile can all make it go
فقط خنده اون میتونه همه چی رو به حرکت دراره
The sufferation of a thousand more
رنج هزار نفر دیگر
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
اوه، ماکبا ما چقدر زیباست
Can I get a “oohe?” Makeba
می تونم یک “اوه” بگیرم؟ ماکبا
Makes my body dance for you
بدنم را برای تو به رقص در می آورم
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
اوه، ماکبا ما چقدر زیباست
Can I get a “oohe?” Makeba
می تونم یک “اوه” بگیرم؟ ماکبا
Makes my body dance for you
بدنم را برای تو به رقص در می آورم
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
اوه، ماکبا ما چقدر زیباست
Can I get a “oohe?” Makeba
می تونم یک “اوه” بگیرم؟ ماکبا
Makes my body dance for you
بدنم را برای تو به رقص در می آورم
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
اوه، ماکبا ما چقدر زیباست
Can I get a “oohe?” Makeba
می تونم یک “اوه” بگیرم؟ ماکبا
Makes my body dance for you
بدنم را برای تو به رقص در می آورم
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
اوه، ماکبا ما چقدر زیباست
Can I get a “oohe?” Makeba
می تونم یک “اوه” بگیرم؟ ماکبا
Makes my body dance for you
بدنم را برای تو به رقص در می آورم
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
اوه، ماکبا ما چقدر زیباست
Can I get a “oohe?” Makeba
می تونم یک “اوه” بگیرم؟ ماکبا
Makes my body dance for you
بدنم را برای تو به رقص در می آورم
Ooohe, Makeba ma qué bella
اوه، ماکبا ما چقدر زیباست
Ooohe, Makeba ma qué bella
اوه، ماکبا ما چقدر زیباست
Ooohe, Makeba ma qué bella
اوه، ماکبا ما چقدر زیباست
Ooohe, Makeba ma qué bella
اوه، ماکبا ما چقدر زیباست
Ooohe, Makeba ma qué bella
اوه، ماکبا ما چقدر زیباست

تاریخ انتشار: 2015

میانگین امتیاز: 4.9 / 5. تعداد: 798

پخش آنلاین آهنگ makebaدانلود آهنگ با کیفیت اصلی

آهنگ های مرتبط ترند